Как безработицата влияе на миграционния статус?


Как безработицата влияе на миграционния статус?

Финансовата несигурност, причинена от загуба на работа или други сътресения, не е единственият проблем, пред който са изправени работниците мигранти без постоянен статут в страните, в които пребивават. Несигурността може да повлияе дългосрочно, тъй като оказва въздействие върху статуса на мигрантите по два начина.

Първо, в много страни правата да пребивават на работниците мигранти зависи от техния статут „на работа“ и визите често са обвързани с трудова заетост в определен сектор или с конкретен работодател. В Швеция мигрантите могат да бъдат изправени пред експулсиране, ако доходите им спаднат под посочените в документите им виза. Много държави (Дания, Франция, Швеция и Обединеното кралство) също предоставят на мигрантите само кратък период, в който да намерят нова работа, преди да загубят правото си да пребивават. Освен това мигрантите трябва да показват продължителна заетост, за да могат да се подновяват своите разрешителни за работа.

Тези условия са много по-трудни за изпълнение в сегашния икономически климат. Шест държави предлагат безусловно удължаване на визите (Дания, Ирландия, Обединеното кралство - два месеца; Италия, Франция, Португалия - шест месеца), но останалите (Германия и Швеция) - не. Този въпрос е особено важен в Португалия и Италия, където сезонните и временните работници са от основно значение в селското стопанство и туризма. Италия също е дала на тези работници еднократни помощи в размер на 600 евро, за да ги насърчи да останат.

Второ, тези мигранти, които търсят постоянно пребиваване или гражданство, както и тези, които се стремят да привлекат членове на семейството, които да се присъединят към тях, могат да се сблъскат с трудности в страни, в които тези заявления изискват определен доход или няма натрупване на социални помощи. Мигрантите в Дания и Швеция, които са разтревожени и следователно с намален доход, потенциално се сблъскват с последствията за бъдещите си молби за постоянно пребиваване. 

Същевременно правителствата в Ирландия, Франция и Португалия потвърдиха, че затегнатите икономически обстоятелства няма да повлияят на бъдещите заявления. Във Великобритания правителството изясни, че бъдещите кандидати все още трябва да изпълняват „без прибягване до публични средства“ клауза - за разлика от Ирландия, където спешното плащане за безработица няма да има последици за текущи или бъдещи молби за виза.

Въпреки че европейските страни продължават да разчитат силно на временните и сезонните работници в основните отрасли, начинът, по който социалните им права се третират в пандемията Covid-19, предизвиква безпокойство. Последствията не са много: когато достъпът до социални помощи е подчертано условен, работниците мигранти са изправени пред по-голяма бедност и потенциално принудително репатриране. Освен това са застрашени перспективите им за получаване на правото на статут за постоянно пребиваване или събиране с други членове на семейството.

Особено в Обединеното кралство и Дания политиките за защита на дългосрочните социални права на мигрантите са недостатъчни. В тези две страни, както и в други, тежкото положение на тези работници се поема от участниците в гражданското общество, но засега те не са успели да постигнат промени в политиката.

Източник: nameri-rabota.com
Сподели в Google Plus
    Google коментари
    Facebook коментари

0 comments:

Публикуване на коментар