Електронно заключване на врати – необходимост или каприз?

Все повече сгради използват електронно заключване на врати. Този метод на управление на входовете придобива все по-голяма популярност, поради две причини – по-висока степен на защита и по-голямо удобство за ползвателите. Иновациите в тази област водят до сериозно подобрение на заключващите системи, в комбинация с понижение на цените на дори най-качествените продукти. Електронната брава вече не е лукс или каприз, тя е необходимост, която трябва да осъзнаем.

Какво представлява електронното заключване на входа?


Вместо да използвате стандартна брава за вратата на входа, включваща механичен барабан, електронната ви ключалка ще се състои от компоненти като двигатели, магнити и соленоиди.
Някои от електронните ключалки работят с клавиатура, като отключването се осъществява чрез въвеждане на персонален код, докато други използват оптични или магнитни картови четци, които трябва да носите със себе си. Най-сигурните системи използват и двата типа.

Като резервен вариант, при някои видове електронно заключване на врати са добавени и механични барабани. Това се прави с цел да може да се използва обикновен ключ, когато е необходимо да се заобиколят другите методи на заключване. Електронните брави се нуждаят от периодично обслужване, тъй като много от тях се захранват от батерии. Те се използват най-често на входовете на жилищни сгради, но могат да бъдат монтирани и върху интериорни врати, сейфове и други приложения с висока степен на защита.

Съществуват два основни типа електронно заключване на врати, които биват:


Самостоятелен модул
Това е най-често срещаната версия и задължителна в обекти, където е инсталирана традиционна брава, която трябва да се преобразува в електронна, без да се налага промяна на вратата. При еднокрилите врати може да се инсталира дръжка, интегрирана с електронната ключалка.

Електронните заключвания тип "deadbolt" най-често се монтират на врати с двойно оформено затваряне, като обикновено се захранват от батерии, което налага тяхното периодично сервизно обслужване. При някои системи тип самостоятелен модул се добавя и механичен барабан, който да обезпечи отварянето, в случай че батерията се изтощи внезапно или не осигурява достатъчно захранване.

Електронно заключване, обвързано със системата за контрол на достъпа
Вторият тип електронно заключване на врати е винаги обвързано с наличната система за контрол на достъпа в сградата. Този вид заключващи системи обикновено се използват в обекти, в които достъпът е силно ограничен или подлежи на постоянен засилен контрол. Те могат да контролират само една врата или вратите и съоръженията в цялата сграда – входове, портали, гаражни врати, асансьори и др.

Електронните ключалки се свързват към централната система за контрол чрез окабеляване, като често използват външно захранване. Интересното при тях е, че при активиране на ключалката, системата незабавно получава информация за това действие, като е възможно и съхранение на тези данни. Възможно е също системата за контрол на достъпа да деактивира ключалката, с цел да спре напълно достъпа до определена част от сградата.

Начините, по които електронните ключалки могат да функционират са:
Отключване чрез клавиатура – Отключването става чрез набор от бутони, обозначени с букви или цифри. При въвеждане на правилната последователност от бутони, моторът или соленоидът освобождава ключалката.

Магнитна карта - Изглеждат като кредитни карти и имат същата магнитна лента. Когато тази магнитна лента се постави в четящото устройство на ключалката, се отваря съответната врата или група от тях. Използват се най-често в обекти, в които ключалките подлежат на честа подмяна или е необходимо обособяване на различни нива на сигурност.

Биометрични данни – Използват биометричен терминал, идентифициращ потребителя на база биологични белези като пръстови отпечатъци, тембър на гласа, параметри на ириса и т.н. Имат предимството да бъдат винаги под ръка, с което спестяват нуждата от носене на ключове и карти и запаметяването на пароли.
Сподели в Google Plus
    Google коментари
    Facebook коментари

0 comments:

Публикуване на коментар