Честота на процедурите при лазерна епилация

Когато започне курс на лазерна епилация, водещото у човека е желанието за видим бърз ефект, а това е въпрос тясно свързан с честотата на процедурите. Колко често трябва да се правят и колко са на брой те, до достигане на желания ефект? Отговорът на тези въпроси не е еднозначен и общовалиден за всеки, подложил се на лазерна епилация. Все пак съществува някакъв общ ориентир, който се следва, а отклоненията се получават при възникване на нови ситуации. 

Основен курс

При стартиране на курса процедурите се правят по-често, интервалът е минимален, а след това времето между тях се увеличава. Този начин се диктува от резултатите от всяко въздействие, защото след епилирането космите растат по-бавно и са по-фини. Честотата на процедурите зависи от растежа на космите. Нов курс се прави когато се появи окосмяване и има растеж на космите. Той е белег, че те са в активна фаза.

Препоръчват се 6-8 процедури и при две трети от подложилите се на клинични проучвания 6 процедури са се оказали достатъчни, за да изчезнат 80-90% от космите в третираните зони.

Продължителността на основния курс се определя от фототипа, като проблемните изискват повече на брой от препоръчителните процедури.

Друга причина за по-голям брой процедури са хормоналните проблеми при някои дами, при които космите са от мъжки тип и изискват повече и по-продължителни усилия за отстраняването им.

Поддържащи процедури

След основния курс в зависимост от постигнатия резултат, може да се направят и поддържащи процедури. Те имат по-скоро коригираща функция и се налагат, тъй като по време на основния курс е имало и косми, които не са били в активната си фаза на растеж. Опитите са доказали, че обикновено само 20% от космите в третираната зона са в активна фаза по време на процедурата.

Друга причина е евентуалното стимулиране на растежа на космите в третираната зона и поява на окосмяване там. Косми, които не са били активни в момента на епилацията се събуждат под въздействието на хормонални промени, включване на лекарствени средства, новопоявили се състояния като бременност и други. Поддържащите процедури нямат препоръка, те се правят до достигане на задоволеност от страна на потребителя на лазерната епилация.

Интервалът между процедурите е най-често между 40 и 70 дни, като това зависи от третираните зони. Бързината на процедурата зависи от избрания режим на работа и възможностите на апаратурата.

Източник: Лазер център Satori
Сподели в Google Plus
    Google коментари
    Facebook коментари

0 comments:

Публикуване на коментар