Какво повече получават учениците в едно частно средно училище?


Частно средно училище Цар Симеон Велики

Макар и сравнително бедна европейска страна в сравнение с държавите от Западна Европа, в България броят на частните средни училища е сравнително голям. Едва ли е нужно да уточняваме, че в голямата си част те са концентрирани в околностите на столицата – все пак там е концентриран и стопанско-културният живот на страната ти. Всъщност, важният въпрос не е къде, а какво повече дава на учениците едно частно средно училище?

Отговорът на този въпрос не би могъл да бъде еднозначен, затова ще обърнем внимание на най-съществените аспекти на частното образование. Преди обаче да преминем към изброяване на предимствата, които на някого биха изглеждали като реклама на нещо недостижимо за средностатистическия български родител, ще уточним, че цената на такова обучение вече е съвсем достъпна за семействата от така наречената средна класа.

И така, какво повече дава едно престижно частно средно училище, което държавното школо в България не може да предложи, колкото и да се старае? Ето някои от възможните отговори :

Идентичност

Броят на децата в частните училища е логично много по-малък, отколкото в държавните, което позволява да се създаде една почти семейна среда. В училищата от конвенционален тип има значително текучество на учители и ученици, а това по никакъв начин не създава условия за опознаване помежду им. В големите образователни институции учителите не знаят имената на болшинството деца, на които преподават.

В Частно средно училище Цар Симеон Велики например, преподаватели и възпитатели имат уникалната възможност да опознаят максимално добре своите възпитаници, както и техните родители. В конкретното учебно заведение броят на учениците е значително по-малък, което е предпоставка за персонален подход към всеки отделен ученик. Познавайки възможностите и нуждите на всяко дете, учителят знае кога да осигури повече внимание и кои качества да доразвие.

По-добра подготовка – по-добри резултати на изпитите

Държавното училище предлага обучение, следващо стриктно програмата, разработена от Министерство на образованието. Така действа и частното, но с една съществена разлика – материалът се преподава със скорост и задълбоченост, съобразени с индивидуалните възможности на учениците. В един голям клас на държавното школо нито изоставащите деца, нито напредналите получават нужното им внимание.

В частните учебни заведения децата постъпват още в предучилищна възраст, при това приемът съвсем не е гарантиран дори при пълна готовност от страна на родителите да платят училищните такси. Децата с изявени таланти и добра предварителна подготовка имат логичното предимство. С тях се работи в две основни посоки – да се доразвият уменията и да се наблегне на материала, който евентуално създава затруднения.

Развитие на спортни и артистични заложби

У по-голямата част от подрастващите се крият таланти, които стандартната образователна система игнорира тотално. Часовете по изобразително изкуство, музика и спорт по никакъв начин не помагат на дадено дете да покаже своя потенциал, камо ли да се фокусира върху развиване на вродените си таланти.

Ако вземем отново за пример Частно средно училище Цар Симеон Велики, ще видим, че там на разположение на учениците са предоставени спортни клубове и театрални школи като част от извънучебните занимания. Неговите питомци имат възможността да се занимават с това, което им носи радост, получавайки изключително важни насоки, каквито държавните училища нямат нито капацитета, нито желанието да предложат.
Сподели в Google Plus
    Google коментари
    Facebook коментари

0 comments:

Публикуване на коментар