Eфектът на ИСО 9001 върху вашата бизнес организация

Системите за управление на качеството са част от международните стандарти, разработени от ISO, които поставят нови приоритети през бизнес организациите и въвеждат нов подход спрямо контролирането на работните процеси. ИСО 9001 е доброволен стандарт и прилагането й не е задължително за вашата фирма, но със сигурност може да повлияе върху качеството на производителността ви, което от основно значение за всеки бизнес план. 

Целта на стандартите в тази система е пълно проследяване на процесите на производство, подобряване условията на работа и непрекъснато усъвършенстване на предлаганите продукти и услуги, в съответствие с потребностите на клиентите. Въвеждането на системата е сложен процес и изисква време, затова повечето бизнес организации прибягват до услугите на консултантски фирми, като AQ Cert.

Системата за управление на качеството е съвкупност от доброволни стандарти, които хиляди фирми, в редица държави по света, прилагат към вътрешната си организация, за да постигнат съответствие с най-модерните пазарни изисквания. ИСО 9001 е все по.често прилагана, дори и от малки организации с ограничен бюджет, тъй като тя повишава конкурентоспособността, позволява заемане на по-високи позиции на пазара и осигурява възможности за привличане на нови клиенти.

· Качествено управление на риска- една от целите на системата е свързана с обучение по правилно разпознаване на видовете рискови фактори и възможността за извличане на полза от тях

· Пълна прозрачност на работния процес - отстраняването на допуснати грешки още в хода на действие е възможно, само при наличие на адекватни контролиращи органи, които обхващат всяко звено във фирмената структура и системно проследяват отделните процеси

· Непрекъснато подобряване на качеството в производството- стремежът към постигането на все по-високи резултати е необходимост в условията на динамична пазарна икономика. ИСО 9001 изисква този стандарт, за да осигури на фирмата трайни позиции сред конкурентните организации.

· Лидерство, или качествено управление на контролните органи във фирмата- новият подход включва вътрешни одити, които са необходими, за успешното приложение на системата

AQ Cert и предимствата, които ви предлагаме


Фирмата ни ще осигури на вашата бизнес организация сертификация и ресертификация, заедно с двустепенен одит, на изключително изгодни цени. Ние разработваме първоначален план за внедряване на системата, подходящ за конкретните условия във фирмата ви, изготвяме всички необходими документи и като краен етап, извършваме професионален одит и издаваме сертификат. Желаещите организации могат да се възползват от обучението за вътрешни одитори, което предлагаме. Първата стъпка започва от връзката с нас, която можете да осъществите чрез телефон, имейл или на място, в офиса ни.
Сподели в Google Plus
    Google коментари
    Facebook коментари

0 comments:

Публикуване на коментар