Домашното банкиране на дребно

домашно банкиране
Домашното банкиране на дребно е вече реалност и част от ежедневието на българина. Кредитите се улесняват и подкрепят от държавата, за да може всеки да има шанс да инвестира в повишаване на квалификацията – личната или тази на работниците и служителите в предприятието, да се внедряват модерни технологии, да се развива изследователската и научната сфера и да се повиши нивото на жизнения стандарт като цяло. Те се отпускат лесно, достъпно и бързо на физически и юридически лица при минимални условия за деклариране.

Дейностите, които правителството на РБ е припознало за свой приоритет са в сферата на иновациите, технологиите и достъпа до информационното общество, а по-конкретно банковите продукти и услуги онлайн. Те целят да повишат конкурентноспособността на българския банков пазар, като неделима част от единния европейски пазар на финансови продукти и услуги.

Кредитите са изключително полезни по отношение на утилизирането на стабилен и хармонизиран икономически растеж, на базата на който да се балансират доходите и жизнения стандарт на гражданите в РБ и тези на другите държави – членки на ЕС. В много компании и служби, нивото на квалификация на работещите не е на достатъчно високо ниво. Това е и причина на малкия коефициент на икономическа активност на трудовия пазар у нас.

Кредитирането и инвестирането в човешкия капитал може да доведе до по-добро използване на човешкия потенциал. Може да намалее безработицата, когато повече граждани приемат актуалните предизвикателства и покажат желание да се променят и да работят. Такова предизвикателство са съвременните технологии и уменията да се използват.

Банковият пазар е водещ, бързоразрастващ се икономически сектор в България по отношение на своята активност, увеличава търсенето и потреблението на стоки и услуги, води до разкриване на нови работни места, насърчаване на икономическата стабилност и растеж, и способства за повишаване на качеството на живот на населението. Приходите от онлайн кредитите (Кредит ВОК компания например) и останалите финансови продукти, които в последните години се развиват скоростно, упосредстват развитието и на различните отрасли на икономиката – туризъм, транспорт, търговия, селско стопанство, производството на битови стоки и пр.
Сподели в Google Plus
    Google коментари
    Facebook коментари

0 comments:

Публикуване на коментар